Pedagogiska pristagare

Uppsala universitet delar årligen ut pedagogiska priser för framstående insatser inom grundutbildningen enligt särskilda nomineringskategorier. Priserna delas ut vid professorsinstallationen.

2019 års pedagogiska pris

Ali Al-Adili, forskare vid tillämpad kärnfysik, utsågs den 29 januari 2020 till mottagare av UTN:s pedagogiska pris 2019.

Ali Al-Adili har inspirerat och motiverat sina studenter på ett sätt som få föreläsare lyckas göra. Med sina enastående pedagogiska färdigheter har han lyckats förklara komplext kursmaterial på ett strukturerat, metodiskt sätt och nöjer sig inte förrän samtliga studenter förstår. Genom att lära sig namnen på sina studenter och sätta sig in i studenternas studiesituation skapar Ali en god grund för ömsesidig förståelse och respekt, föreläsare och student emellan.

2016 års pedagogiska pris

Universitetsadjunkt Johan Larsson vid Institutionen för fysik och astronomi tilldelades 2016 års pedagogiska pris inom området matematik, naturvetenskap och teknik.

Johan Larsson är en erfaren lärare som ständigt utvecklar sin undervisning. I hans undervisning framträder klara mål, stimulerande vardagskopplingar, kreativa modeller och spännande experiment. Med en bred repertoar av undervisningsformer strävar Johan efter att möta alla studenter där de är och främja deras lärande. Han delar frikostigt med sig av inspiration, fysikkunskaper och pedagogiska råd till studenter och lärarkollegor.

2013 års pedagogiska pris

Universitetslektor Susanne Mirbt vid Institutionen för fysik och astronomi tilldelades 2013 års pedagogiska pris inom området matematik, naturvetenskap och teknik.

Susanne Mirbts enastående sätt att lära ut matematik tar till vara studenternas nyfikenhet och fångar allas intresse. Hon är strukturerad och välformulerad när hon, både grundligt och mångfasetterat, reder ut matematiska begrepp. Hon öppnar nya dörrar till matematikens okända djup och bredd, både för de studenter som kämpar och de som med lätthet tar till sig matematiken. Med fenomenal medkänsla och förståelse för varje individs behov får hon studenterna att prestera mer och hon lyssnar vaksamt på allas frågeställningar.

2012 års pedagogiska pris

Staffan Andersson, universitetslektor, tilldelades 2012 års pedagogiska pris inom området matematik, naturvetenskap och teknik.

Staffan Anderssons inspirerade och gedigna ledarskap främjar pedagogisk utveckling på både institutions- och fakultetsnivå. I detta arbete involverar han såväl kollegor som studenter och hans resultat sprids aktivt både lokalt inom universitetet och nationellt vid högskolepedagogiska konferenser. Staffan tar i sin roll som programansvarig ansvar för att alla studenter ska känna sig välkomna och sedda i sin roll på universitetet, något som enligt hans egen didaktiska forskning har stor betydelse för retention. Staffans egen undervisning vilar på vetenskaplig grund och hans engagemang och nytänkande både i och utanför klassrummet smittar av sig på studenterna!

Läs mer om det pedagogiska priset