Rudbeckmedaljen

Rudbeckmedaljen delas ut ”för utomordentligt framstående insatser inom vetenskapen och förlänas i första hand för sådana förtjänster eller resultat vunna vid Uppsala universitet”.

Pristagare:

 • 2002:    Gunnar Eriksson, Carl-Axel Gemzell och Jerker Olof Porath
 • 2003:    Hans Bennich, Stellan Hjertén och Thure Stenström
 • 2004:    Karl Gustav Jöreskog och Ulf Lindahl
 • 2005:    Birgitta Odén och Lore Zech
 • 2006:    Karin Johannisson, Lennart Philipson och Surendra K. Saxena
 • 2007:    John Sjöquist och Bengt Westermark
 • 2009:    Lars Wallentin
 • 2010:    Carl-Henrik Heldin, Maarit Jänterä-Jareborg och Jan Olof Rosenqvist
 • 2011:    Janos Hajdu, Ulf Pettersson, Agneta Siegbahn och Peter Wallensteen
 • 2012:    Anders Bäckström, Anders Hallberg och Svante Janson
 • 2013:    Eva Brittebo, Bertil Holmlund, Joseph Nordgren och Kjell Öberg
 • 2014:    Nils Mårtensson, Ann-Christine Syvänen och Henrik Williams
 • 2015:    Otto Cars, Lena Marcusson och Gerhart Wagner
 • 2016:    Sverker Gustavsson, Lena Kjellén och Peter Stoica
 • 2017:    Olga Botner, Fred Nyberg och Johan Svedjedal
 • 2018:    Per Artursson, Kristina Edström och Lars Engwall

Läs mer om Rudbeckmedaljen