När slutar big bang? Vad fanns före big bang? Hur stort är universum?

2022-04-12

När slutar big bang? Vad fanns före big bang? Hur stort är universum?

Frågan ställdes 2022-04-12 av Niklas, 15 år.

Det som kallas big bang är ”slut”, det var en oerhört kortvarig tid för cirka 13,8 miljarder år sedan då materialet till allt vi ser omkring oss i universum och själva rymden skapades.

Ingen vet vad som fanns ”före big bang”, det är till och med tveksamt om tid fanns över huvud taget.

Vi vet inte hur stort universum är, men säkert är det många gånger större än vad vi nu kan observera från jorden, kanske oändligt stort. Man uppskattar det observerbara universum till 9·1026 meter (en nia med 26 nollor efter), ungefär 90 miljarder ljusår.

Frågan besvarades av Bengt Edvardsson, universitetslektor vid avdelningen astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2021-08-16