Nobelföreläsningar i fysik

Varje år, dagarna efter Nobelprisutdelningen i Stockholm, bjuds pristagarna in till Uppsala universitet för att hålla i Nobelföreläsningar öppna för allmänheten.

2017 års Nobelpris i fysik tilldelades med ena hälften till Rainer Weiss, LIGO/VIRGO Collaboration och med andra hälften gemensamt till Barry C. Barish, LIGO/VIRGO Collaboration och Kip S. Thorne, LIGO/VIRGO Collaboration. De tilldelades priset ”för avgörande bidrag till LIGO-detektorn och observationen av gravitationsvågor”.

2017 års föreläsningar i fysik ägde rum onsdagen den 13 december, kl 10.00 av samtliga fysikpristagare professor Rainer Weiss, professor Barry C. Barish och professor Kip S. Thorne i Siegbahnsalen på Ångströmlaboratoriet med föreläsningstiteln ”LIGO and Gravitational Waves for Scientists, Engineers and their Students”.Läs mer om 2017 års Nobelpris i fysik på Kungl. Vetenskapsakademien hemsida

2016 års Nobelföreläsning i fysik
2015 års Nobelföreläsning i fysik
2014 års Nobelföreläsning i fysik
2012 års Nobelföreläsningar i fysik
2011 års Nobelföreläsningar i fysik

Filmade Nobelföreläsningar i fysik

  • Rainer Weiss, Barry Barish & Kip Thorne, Nobelföreläsning i fysik 2017 “LIGO and Gravitational Waves for Scientists, Engineers and their Students”

  • J. Michael Kosterlitz, Nobelföreläsning i fysik 2016 "Topological Defects and Phase Transitions"

  • Arthur B McDonald, Nobelföreläsning i fysik 2015, "Observation of Flavour Changes for Solar Neutrinos"

  • Hiroshi Amano, Nobelföreläsning i fysik 2014 "Development of blue LEDs and their future prospects"

  • David J. Wineland, Nobelföreläsning i fysik 2012

  • Serge Haroche, Nobelföreläsning i fysik 2012

  • Saul Perlmutter, Nobelföreläsning i fysik 2011

  • Brian P Schmidt, Nobelföreläsning i fysik 2011