Nobelföreläsning i fysik 2019

Varje år, dagarna efter Nobelprisutdelningen i Stockholm, bjuds pristagarna in till Uppsala universitet för att hålla i Nobelföreläsningar öppna för allmänheten.

2019 års Nobelpris i fysik tilldelades med ena hälften till James Peebles, Princeton University, USA ”för teoretiska upptäckter inom fysikalisk kosmologi” och med andra hälften gemensamt till Michel Mayor, Université de Genève, Schweiz och Didier Queloz, Université de Genève, Schweiz och University of Cambridge, Storbritannien ”för upptäckten av en exoplanet i bana kring en solliknande stjärna”. De tilldelades priset ”för bidrag till vår förståelse av universums utveckling och jordens plats i universum”.

2019 års föreläsning i fysik ägde rum fredagen den 13 december, kl 10.15 av Michel Mayor i universitetsaulan med föreläsningstiteln ”Doppler Spectroscopy as a Path to the Detection of Earth-Like Planets”.

Läs mer om 2019 års Nobelpris i fysik på Kungl. Vetenskapsakademien hemsida

2017 års Nobelföreläsningar i fysik
2016 års Nobelföreläsning i fysik
2015 års Nobelföreläsning i fysik
2014 års Nobelföreläsning i fysik
2012 års Nobelföreläsningar i fysik
2011 års Nobelföreläsningar i fysik