Utbytesstudier med start våren 2021 - Campus Gotland

  • Datum: –16.30
  • Plats: Campus Gotland B23
  • Föreläsare: Avdelningen för internationalisering
  • Webbsida
  • Arrangör: Avdelningen för internationalisering
  • Kontaktperson: Jonathan Schalk
  • Telefon: 018-471 3612
  • Studentevenemang

Avdelningen för internationalisering berättar om hur ansökan för utbytesstudier med start våren 2021 går till. Sista ansökningsdag är 15 maj 2020.

Plats: meddelas inom kort

Klockan 12.15 ges även en övergripande presentation om alla olika utlandsstudiemöjlighet som erbjuds studenter vid Uppsala universitet. Du kan läsa mer om det på evenemangets egen kalenderpost.

Dessa presentationer ges även i Uppsala

26 februari - Blåsenhus
15 april - Gamla torget
21 april - BMC