Doktorandombudsman

Ombudsmannens funktion

Doktorandombudsmännen är två doktorander anställda av institutionen för fysik och astronomi för att hjälpa och stödja doktoranderna när det behövs. Alla frågor, stora som små, personliga som generella, är välkomna och behandlas med tystnadsplikt. Ombudsmännen finns för att hjälpa doktorander med frågor kring finansiering, anställningsvillkor, trakasseri, diskriminering och problem med handledare eller kollegor. Doktorandombudsmännen kommer inte att lämna ut någon information eller detaljer om inte doktoranden i fråga har explicit tillåtit det i förväg. Doktorandombudsmännen har också ansvaret för att organisera och vara ordförande för doktorandrådet. Om du vill ha mer information är du välkommen att kontakta en av doktorandombudsmännen direkt:

Anna Ravensburg
Georgii Shamuilov

Doktorandrådet

Doktorandrådet består av doktorandrepresentanter för varje avdelning inom Institutionen för Fysik och Astronomi. Rådets syfte är att bevaka intressena för institutionens doktorander och att arrangera sociala aktiviteter. Möten för samtliga doktorander på Institutionen arrangeras en gång per termin.

Representanter och suppleanter

Information om doktorandutbildning

Information om hälsa och arbetsmiljö

Som doktorand har du tillgång till både Studenthälsan, som erbjuder besök hos läkare och psykologer samt håller i kurser i till exempel stresshantering och att tala inför publik, samt Företagshälsovård. Företagshälsovård är för anställda vid Uppsala Universitet och de tre första besöken till läkare eller psykolog är gratis.

Senast uppdaterad: 2021-09-07