Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik

Läsåret 2022/2023

Anmälan

Vill du ha stor frihet i din framtida yrkesroll, välj då civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik! Programmet ger dig både breda och djupa grundkunskaper i matematik, fysik och teknik. Den stora friheten i val av kurser ger dig möjlighet till specialisering för att ta dig an framtidens teknik- och samhällsutmaningar. En vanlig karriärväg är att du börjar som specialist för att senare få en roll som exempelvis projektledare, forskningschef eller VD.

Om programmet

Så länge människan utvecklar ny teknik kommer tekniska fysiker att efterfrågas.
De finns på såväl teknik- och affärsföretag som forskningscentra. En teknisk fysiker hamnar ofta i en ledande position eller som specialist inom något teknikområde. Många arbetar dessutom inom helt andra områden än den specialisering som valts inom utbildningen och denna mångsidighet har möjliggjorts genom de goda och breda grundkunskaperna.

Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik i Uppsala ger dig gedigna ämneskunskaper inom matematik, fysik och teknik. Du lär dig även de beräkningsmetoder du behöver för att förstå och tillämpa teorierna. Praktiska kurser och projekt ger dig också möjlighet att lära dig grunderna i automation, elektrisk och mekanisk konstruktionsteknik.

Programmet har tre inriktningar:

Kurserna inom inriktningen beräkningsteknik ger dig möjlighet att ställa upp modeller för att göra beräkningar och simuleringar på exempelvis stora mängder klimatdata, materialegenskaper eller strålbehandling/dosplanering. Du får också kunskaper inom programmering, bildanalys och artificiell intelligens.

Inriktningen inbyggda system ger kompetens inom elektronik, reglerteknik, data och intelligent signalbehandling. Utvecklingen inom trådlös kommunikation och halvledarteknik går fort och har revolutionerat området för "smarta" tekniklösningar. Snart finns inbyggda system i alla våra vardagliga ting, från telefoner till kylskåp och träningsutrustning. Tekniska fysikers kombinationer av kompetenser ger unika möjligheter att både förstå begränsningarna och vidareutveckla systemen.

Inriktningen i tillämpad fysik är för dig som gillar alla typer av fysik. För att lösa tillämpningarna har den som valt tillämpad fysik en bra bas att både se helheten och förstå problemen på djupet. Exempel på tillämpningar är förnybar energi, såsom solceller och vindkraft, och medicinsk teknik. Det går också att göra en mer teoretisk fördjupning i fysik inom denna inriktning.

Examen

Utbildningen leder till en civilingenjörsexamen (Master of Science in Engineering), som är en yrkesexamen.

Upplägg

Se ämnesfördelningen på programmet

Under de första tre åren bygger du en stadig grund i matematik, klassisk fysik, elektroteknik och datavetenskap. Du får fördjupa dig inom dessa grundläggande ämnen vilket ger dig en gedigen baskunskap inför valet av specialisering. Denna grundkompetens gör att tekniska fysiker är väl förberedda att ta sig an nya och framtida teknik- och samhällsutmaningar.

I programmet varvas traditionell undervisning som föreläsningar och lektioner med olika typer av projektkurser där du tränas i att skriva rapporter och presentera resultaten. Många studenter väljer att studera tillsammans i grupp även i teoretiska ämnen och Ångströmlaboratoriet sjuder av studentaktivitet under dagarna.

Inför fjärde året kan du välja mellan de tre inriktningarna:

  • tillämpad fysik
  • beräkningsteknik
  • inbyggda system
Under fjärde och femte året specialiserar du dig som förberedelse för arbetslivet som civilingenjör. Du fortsätter samtidigt bredda din kompetens och det finns ett mycket stort antal valbara kurser. I praktiken kan du utforma en unik och efterfrågad profil i din examen.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

En civilingenjör förväntas kunna hålla många bollar i luften och anpassa sig till nya situationer. Detta krävs också under utbildningen då du oftast läser tre kurser parallellt.

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, handledda laborationer, samt projekt med handledning. Du möter en kompetent lärarkår där de flesta är aktiva forskare, många med bakgrund som tekniska fysiker.

Examination på de olika kurserna sker oftast genom inlämningsuppgifter, projektarbete och skriftliga tentamina. I flera av kurserna erbjuds så kallade duggor, som ger dig möjlighet att testa dina kunskaper kontinuerligt under kursens gång. En dugga kan ge poäng att ta med till tentamen.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete, där du använder dina kunskaper på en större, självständig arbetsuppgift. Institutioner, näringsliv och forskningsinstitut bidrar med förslag på uppgift, handledning och utrustning. Examensarbetet leder i många fall till en första anställning eller en forskarutbildning.

Teknisk fysik har en aktiv studentförening som är med och påverkar och övervakar utbildningens kvalitet.

Studera utomlands

Det finns stora möjligheter att studera i Nordamerika, Europa, Asien eller Oceanien under en termin eller ett läsår. I de flesta fall kan kurser du läser under utbytestiden tillgodoräknas mot obligatoriska eller valbara kurser om de är likvärdiga till innehållet. Det finns stipendier att söka för utbytesprogram och Uppsala universitet har avtal med ett stort antal universitet runt om i världen.

Karriär

Kombinationen av spetskompetens och bred teknisk överblick gör tekniska fysiker hett eftertraktade på arbetsmarknaden. Efter utbildningen kan du arbeta för företag och institut med teknisk verksamhet, ofta inom forskning och utveckling, såväl som inom andra områden, exempelvis bank-, finans- eller försäkringsbranschen. En del väljer att komplettera med att ta en doktorsexamen och andra att starta egna bolag. Många får en roll som chef eller får annat ledningsansvar under sin karriär.

Utbildningen i Uppsala är internationellt gångbar vilket ger dig goda möjligheter till jobb utomlands.

Bland arbetsgivarna med flest anställda tekniska fysiker från Uppsala universitet finns: Ericsson, Uppsala universitet, Saab, ABB, Scania, Sandvik och AFRY. Det är även många som arbetar inom små, och ofta nystartade, bolag. De vanligaste yrkesrollerna för tekniska fysiker är: chef, konsult, företagsledare, mjukvaruutvecklare samt olika specialist- och forskarroller.

Lyssna på ett Zoom-samtal med två av våra tidigare studenter där de berättar om sina karriärvägar efter studierna

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Om du saknar behörigheten kan du läsa Tekniskt-naturvetenskapligt basår som ger dig både den behörighet du behöver och en reserverad plats på programmet.

Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik

300 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P1507 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4/Matematik E

Urval: Betyg (66 %) - Högskoleprov (34 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 725000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare Moses Högback

studievagledare-F@uadm.uu.se

018-471 30 02

Studentservice på Ångström

Ångströmlaboratoriet, hus 10, plan 0, Uppsala

018-471 31 03

Programstart och registrering

Information om ditt upprop och annan viktig information hittar du på vår sida för nya studenter.