Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap 2020/2021

  • 300 HP
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Material behövs överallt och sätter de yttersta gränserna för all teknik. Som materialvetare utnyttjar du kunskapen om materialens uppbyggnad och egenskaper till att utveckla nya material och tekniker med nya möjligheter. Uppsala universitet har världsledande forskning inom materialvetenskap som, liksom utbildningen, äger rum vid Ångströmlaboratoriet, ett av Europas mest avancerade laboratorier för funktionella material och energi.

Idag står vi inför nya materialutmaningar där materialen inte bara är våra tjänare, utan också innebär en begränsning - stål, olja, och sällsynta jordartsmetaller är bara några få av de pelare som samhället bokstavligt talat bygger på. Vad gör vi om de tar slut?
Som materialteknikstudent får du ta del av utvecklingen av ett av världens viktigaste och mest framåtblickande vetenskapsområden.

Om programmet

Utveckling av nya material med särskilda egenskaper är av avgörande betydelse för vetenskapliga framsteg inom många områden som till exempel energi, byggteknik, sjukvård, medicin, hållbar utveckling, transport och elektronik. Möjligheterna att utveckla nya material är oändliga. Materialvetare kan idag skräddarsy ett materials egenskaper på atomnivå. Lika viktigt som att ta fram nya material är förbättring av framställningsprocesser och återvinningsmetoder. Detta är också avgörande för framtida tillväxt i flera branscher i svensk industri.

Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap är en femårig utbildning där du får djupa vetenskapliga och tekniska kunskaper. Det gör att du förstår och kan arbeta med material ner på atomnivå; oavsett om det ska användas till makroskopiska konstruktioner som till exempel i flygplan eller miniatyrkomponenter i till exempel sensorer i mikroelektronik eller medicinsk utrustning. Du lär dig hur olika material är uppbyggda, vilka egenskaper de har, hur de framställs, används, återvinns och hur du designar, modifierar, tillverkar material för högteknologiska applikationer.

Materialvetenskap är tvärvetenskapligt och omfattar både matematik, fysik, kemi och teknik. De första två åren på programmet läser du många kurser i matematik, fysik och teknik, därefter läser du mer kemi parallellt med ytterligare kurser i fysik och teknik. De två sista åren kan du specialisera dig inom materialområdet efter intresse.

Materialbranschen är väldigt forskningstung. Nästan alla lärare på programmet är också aktiva forskare. Detta, samt tillgången till modern experimentell utrustning garanterar att det du lär dig är det senaste och på högsta nivå. Exempel på framstående materialforskning vid Uppsala universitet är solceller, biomaterial och material för miljövänlig energiproduktion och energilagring. Du kan läsa kurser som berör dessa och många fler spännande materialområden inom programmet.

Bilden högst upp på sidan visar supermaterialet Upsalite som togs fram av forskare vid Uppsala universitet 2011 och som nu utvecklas vidare vidare i ett avknoppningsföretag. Materialet som är mycket poröst har bland annat användningsområden inom läkemedel och elektronik.

Examen

Utbildningen leder till en civilingenjörsexamen vilket är en yrkesexamen.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Clara Landström
Från: Jönköping
Läser: Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag var intresserad av fysik och matematik och därför sökte jag mig mot tekniska utbildningar. Primärt funderade jag på teknisk fysik, men när jag sedan läste om teknisk fysik med materialvetenskap och såg att jag även kunde få in kemi i utbildningen så blev valet lätt. Just material kändes väldigt brett i och med att det faktiskt finns överallt i olika former och med olika funktioner. Detta resulterar i en bred arbetsmarknaden både här i Sverige och runt om i världen. Jag tyckte även att materialvetenskap kändes relevant i dagens samhälle, inte minst med tanke på alla de utmaningar vi står inför.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Det är ett väldigt etablerat universitet och Uppsala är en väldigt rolig stad att plugga i. Det finns mycket studentaktiviteter och på nationerna är det alltid fart och fläkt!

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Det kan variera beroende på vilka kurser man läser. Normalt sätt brukar vi läsa tre kurser parallellt och i en del av dem ingår även laborationer och grupprojekt. Så en vanlig dag kan bestå av både föreläsningar, lektioner eller laborationer. I början av utbildningen var det ganska mycket schemalagt och uppstyrt, men lite senare i utbildningen har varit det mycket friare och man har fler valmöjligheter.

Vad har varit mest utmanande?
– Bitvis är det förhållandevis mycket plugg och tempot är ganska högt. Då har man verkligen fått lära sig att strukturera upp det hela och hitta en bra studieteknik. Inför den första tentan var jag väldigt nervös och stressad, det slutade till och med att jag fick underkänt. Men när jag sedan skrev omtentan klarade jag den. Det är det som är skönt på universitetet, att om man får underkänt kan man bara skriva om tentan och försöka igen. Så efter det avdramatiserades tentahetsen och nu är jag inte alls lika nervös inför tentorna.

 Vad finns det för hjälp att få med studierna?
– Jag har fått mycket hjälp av de äldre studenterna. De delar med sig av sina erfarenheter och ger råd när man tycker det är svårt. Även plugga med folk i sin egen klass har hjälpt mig mycket.

Hur är sammanhållningen inom ditt program?
– Den är väldigt bra! I och med att vi är ett mindre program blir det familjärt och gör att man känner de flesta. Jag har kompisar i alla årskurser, vilket jag har hört är ganska ovanligt på de andra programmen.

Är det något område inom materialvetenskap som du tycker är särskilt intressant?
– Jag tycker att nanoteknik och ytbehandling är väldigt intressant! Att kunna gå ner på djupet till atomär nivå och förstå hur allt är uppbyggt från grunden. Jag skulle beskriva det som att man får mer utav en helhetsbild och förstår varför material fungerar och reagerar som de gör. Detta ger även en förståelse varför man använder olika material i olika sammanhang. Jag har hört från alumner att det är en väldigt eftertraktad marknad och att många företag vill ha materialvetare. Jag känner många som har pluggat utomlands både i Europa, Nordamerika och Asien. Så det finns definitivt många möjligheter för utomlandsstudier.

Tre snabba frågor

Favoritplats i din studentstad?
– Nationerna! Det är jättemysigt att gå och äta middag på nation!

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Forsfestivalen som äger rum innan valborg! Denna festival är belägen alldeles utanför Ångströmlaboratoriet där vi läser. Så man behöver inte röra sig långt ifrån föreläsningssalen för att hitta roliga aktiviteter, bra underhållning och god mat.

Vad hoppas du att du gör om 5 år?
– Tagit examen och jobbar eller doktorerar inom nanoteknik.

Hösten 2019

Registrera ditt intresse

Upplägg

Utbildningen börjar med en introduktionskurs till ämnet materialvetenskap parallellt med den grundläggande matematiken. Under år ett och två läser du många matematik- och fysikkurser och ett par grundläggande kurser i kemi.

Detta ger dig en god grund till kurser i kvantmekanik, kemiska bindningar och fasta materials uppbyggnad som börjar i slutet av år två. Kunskapen byggs på med kurser om de mekanismer som ger materialen deras egenskaper. Tillsammans med kurser om materialens funktioner och tillämpningar får du de kunskaper som behövs för utveckling av nya material och ny teknik.

I slutet av årskurs tre ges en kurs som är ett projekt- och grupparbete där du lär dig hur projekt inom industrin planeras och  genomförs. Denna kurs värdesätts högt av industrin och projekten kommer ifrån företag med nära anknytning till materialforskning. I årskurs fyra och fem är också många kurser i projektform.

Under vårterminen år fyra och höstterminen år fem ges du stora möjligheter att rikta in dig på ett eller flera av materialvetenskapens många områden. Till exempel tribomaterial, biomaterial och material för hållbar utveckling. Du får en fördjupad förståelse för materialens koppling till sina tillämpningar och får kunskaper som är direkt användbara i  näringslivet och forskarvärlden.

Utbildningen avslutas med en termin långt examensarbete då du får tillämpa det du lärt dig. Examensarbetet görs i samarbete med näringslivet eller en forskargrupp vid universitetet och leder ofta till en första anställning eller en forskarutbildning.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Undervisningsformerna varierar. För att lära dig teori kommer du att lyssna på föreläsningar, gå igenom räkneuppgifter på lektioner samt läsa och räkna på egen hand, allt i den mån du känner att du behöver. För att lära dig mer praktiska saker, till exempel att förstå en analysmetod, är laborationer en mycket viktig del av utbildningen.

Merparten av kurserna det sista året bedrivs i projektform vilket leder till att du får god vana av att arbeta inom projekt, projektmetodik samt projektledning. Du får på så sätt en uppfattning om olika svårigheter och komplikationer med problemlösning, projektledning samt gruppdynamik.

Kurslitteraturen är till största delen på engelska medan undervisningen till största delen är på svenska. Skriftlig tentamen (prov) är den vanligaste examinationsformen. I många kurser finns också obligatoriska laborationer och projekt.

Studera utomlands

Du kan välja att läsa vissa delar av utbildningen utomlands. Utlandsstudier sker oftast under år fyra. Förutom att det kan berika din examen med intressanta kurser inom ditt intresseområde så ger det inte minst värdefulla erfarenheter som gör dig ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Uppsala universitet har avtal med fler än 400 utländska universitet i Europa, Mellanöstern, Nordamerika, Sydamerika, Sydafrika, Asien, Australien och Nya Zeeland.

Karriär

Som civilingenjör i materialvetenskap har du en god arbetsmarknad, både i Sverige och internationellt, med många möjliga karriärvägar. Nio av tio som går ut programmet har hittat ett utbildningsrelevant jobb inom ett år och många får jobb där de utförde sitt exjobb.

Nästan alla teknikföretag, inte bara materialtillverkare som stålverk och pappersbruk, behöver materialvetare. Arbetsgivare finns i alla branscher där material är viktigt som till exempel, fordons-, energi-, bygg-, elektronik-, verkstads-, förpacknings- och medicinsk industri. Du kan arbeta med till exempel framställning och utveckling av material, produktion och produktutveckling, test av material, återvinningsprocesser och system, rådgivning, forskning och innovativ affärsutveckling. 

Teknikföretag behöver ofta materialkunniga ingenjörer i många olika roller och ofta i ledande befattning. Du kan jobba som forskare och specialist eller som en civilingenjör med brett kunnande som jobbar med tillämpningen och helheten som till exempel projektledare eller samordnare, informatör eller säljare. Utöver materialexpertis ger programmet dig samtidigt en bred ingenjörsutbildning som öppnar upp för karriärmöjligheter även inom andra områden och på företag och organisationer som jobbar allmänt med projektbaserade uppdrag och problemlösning.  

Vill du specialisera dig ytterligare kan du fortsätta med en forskarutbildning. Forskarutbildningen är som regel i form av en avlönad tjänst. Den är på fyra år och leder till en doktorsexamen vilket är den högsta akademiska utbildningen. Det vanligaste är att utföra forskarutbildning inom en forskargrupp på ett universitet men det kan även utföras på ett företag. Efter avklarad forskarutbildning har man en doktorsexamen och kan välja att forska vidare inom akademin eller på ett företag men är även attraktiv i många andra roller på arbetsmarknaden.

Exempel på stora arbetsgivare i Sverige är Sandvik, Siemens, ABB, Vattenfall, SCA och Combitech. Men det finns ännu fler småföretag och andra större företag som är i behov av materialvetare som till exempel Thermo Fisher, SECO Tools och Scania.

Framtidens material
Det händer mycket inom materialområdet och utvecklingen går snabbt framåt. Här är några exempel: Tvådimensionella och billiga material, som grafen, kan ersätta dyra och sällsynta jordartsmetaller i elektroniska komponenter och på sikt revolutionera delar av elektronikindustrin. Solceller byggda av billiga polymerer tar tillvara allt mer av solstrålarnas energiinnehåll och ny billig teknik att lagra el har tagit steget ut från laboratoriet. Nya biomaterial fortsätter att utvecklas som till exempel artificiell hud och återskapande av olika vävnader. Den biobaserade materialutvecklingen gör intåg och där är skogen en stor materialresurs. Digitaliseringen når även materialbranschen där man börjat experimentera med inbyggda sensorer vilket till exempel möjliggör kunskap om materialet i praktiken vilket i sin tur ger värdefull information till fortsatt materialutveckling.

Behörighet och anmälan

Om du saknar behörigheten kan du läsa Tekniskt-naturvetenskapligt basår som ger dig både den behörighet du behöver och en reserverad plats på programmet.

Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap

300 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P1508 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet A9/9)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 725000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Studievägledare Johannes Sjöholm

studievagledare-q@uadm.uu.se

018-471 77 04

Studentservice på Ångström

Ångströmlaboratoriet, hus 1, plan 1

018-471 30 03