Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap

Läsåret 2022/2023

Anmälan

Material behövs överallt och sätter de yttersta gränserna för all teknik. Nya material krävs för att lösa problem inom bland annat energilagring, biomaterial och sensorteknik. Modern batteriteknik är idag helt beroende av sällsynta jordartsmetaller - vad gör vi om de tar slut? Som student i teknisk fysik med materialvetenskap studerar du vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala som är ett av Europas mest avancerade laboratorium för funktionella material.

Om programmet

Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap är en femårig utbildning. Jämfört med andra civilingenjörsprogram i teknisk fysik kommer du läsa mer kemi och du får spetskompetens inom materialvetenskap. I slutet av utbildningen kan du specialisera dig, t ex mot mikro- och nanoteknik, energilagring, biomaterial, 3D-printing eller datorbaserad materialmodellering.

Du kommer studera material på alla skalor ända ner till atomnivå. Det kan vara material som ska användas till olika konstruktioner som till exempel i flygplan eller i mikroelektronik, implantat eller till medicinsk utrustning. Du lär dig hur olika material är uppbyggda och vilka egenskaper de har, samt hur du designar, modifierar och tillverkar material för högteknologisk användning. Du lär dig även hur material framställs, används och återvinns.

Nya material behövs för framtiden
Utveckling av nya material är av avgörande betydelse för många områden. Nya, miljömässigt hållbara material är nödvändiga inom energigenerering och energilagring, elektronik och sensorteknik, sjukvård och medicin, samt byggteknik och transport. Som materialvetare kan du skräddarsy ett materials egenskaper ner på atomnivå och skapa helt nya material. För en hållbar framtid är det avgörande att framställningsprocesser och återvinningsmetoder förbättras.

Materialbranschen är forskningsintensiv. Forskning bedrivs både i industrin och på universitet, många gånger i samarbete med varandra. Du kommer lära dig om är batteriteknik, solceller och biomaterial. Programmet erbjuder många spännande kurser och du väljer själv vad du specialiserar dig mot. De flesta lärarna på programmet är aktiva forskare så du får en utbildning på högsta nivå. Det finns också möjlighet att läsa delar av utbildningen vid något utländskt universitet.

Examen

Utbildningen leder till en civilingenjörsexamen (Master of Science in Engineering), som är en yrkesexamen.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Clara Landström
Från: Jönköping
Läser: Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag var intresserad av fysik och matematik och därför sökte jag mig mot tekniska utbildningar. Primärt funderade jag på teknisk fysik, men när jag sedan läste om teknisk fysik med materialvetenskap och såg att jag även kunde få in kemi i utbildningen så blev valet lätt. Just material kändes väldigt brett i och med att det faktiskt finns överallt i olika former och med olika funktioner. Detta resulterar i en bred arbetsmarknaden både här i Sverige och runt om i världen. Jag tyckte även att materialvetenskap kändes relevant i dagens samhälle, inte minst med tanke på alla de utmaningar vi står inför.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Det är ett väldigt etablerat universitet och Uppsala är en väldigt rolig stad att plugga i. Det finns mycket studentaktiviteter och på nationerna är det alltid fart och fläkt!

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Det kan variera beroende på vilka kurser man läser. Normalt sätt brukar vi läsa tre kurser parallellt och i en del av dem ingår även laborationer och grupprojekt. Så en vanlig dag kan bestå av både föreläsningar, lektioner eller laborationer. I början av utbildningen var det ganska mycket schemalagt och uppstyrt, men lite senare i utbildningen har varit det mycket friare och man har fler valmöjligheter.

Vad har varit mest utmanande?
– Bitvis är det förhållandevis mycket plugg och tempot är ganska högt. Då har man verkligen fått lära sig att strukturera upp det hela och hitta en bra studieteknik. Inför den första tentan var jag väldigt nervös och stressad, det slutade till och med att jag fick underkänt. Men när jag sedan skrev omtentan klarade jag den. Det är det som är skönt på universitetet, att om man får underkänt kan man bara skriva om tentan och försöka igen. Så efter det avdramatiserades tentahetsen och nu är jag inte alls lika nervös inför tentorna.

 Vad finns det för hjälp att få med studierna?
– Jag har fått mycket hjälp av de äldre studenterna. De delar med sig av sina erfarenheter och ger råd när man tycker det är svårt. Även plugga med folk i sin egen klass har hjälpt mig mycket.

Hur är sammanhållningen inom ditt program?
– Den är väldigt bra! I och med att vi är ett mindre program blir det familjärt och gör att man känner de flesta. Jag har kompisar i alla årskurser, vilket jag har hört är ganska ovanligt på de andra programmen.

Är det något område inom materialvetenskap som du tycker är särskilt intressant?
– Jag tycker att nanoteknik och ytbehandling är väldigt intressant! Att kunna gå ner på djupet till atomär nivå och förstå hur allt är uppbyggt från grunden. Jag skulle beskriva det som att man får mer utav en helhetsbild och förstår varför material fungerar och reagerar som de gör. Detta ger även en förståelse varför man använder olika material i olika sammanhang. Jag har hört från alumner att det är en väldigt eftertraktad marknad och att många företag vill ha materialvetare. Jag känner många som har pluggat utomlands både i Europa, Nordamerika och Asien. Så det finns definitivt många möjligheter för utomlandsstudier.

Tre snabba frågor

Favoritplats i din studentstad?
– Nationerna! Det är jättemysigt att gå och äta middag på nation!

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Forsfestivalen som äger rum innan valborg! Denna festival är belägen alldeles utanför Ångströmlaboratoriet där vi läser. Så man behöver inte röra sig långt ifrån föreläsningssalen för att hitta roliga aktiviteter, bra underhållning och god mat.

Vad hoppas du att du gör om 5 år?
– Tagit examen och jobbar eller doktorerar inom nanoteknik.

Hösten 2019

Registrera ditt intresse

Upplägg

Se ämnesfördelningen på programmet.

Utbildningen börjar med en introduktionskurs till ämnet materialvetenskap parallellt med den grundläggande matematiken. Under första året kommer du också läsa din första kurs om materialutveckling.

År två och tre läser du många matematik- och fysikkurser. Du kommer även läsa kurser i kemi vilket ger dig en mycket god grund till studier i kvantmekanik, kemiska bindningar och fasta materials uppbyggnad. Den bredd du får inom teknik och naturvetenskap öppnar för många olika framtida karriärer. Du kommer också lära dig vilka tekniker man kan använda för att analysera material och ytor och du får alla de kunskaper som behövs för att utveckla nya material och ny teknik.

I projekt- och grupparbeten lär du dig hur projekt inom industrin planeras och genomförs, bland annat genom att göra ett kandidatarbete. Projekten kommer bland annat från företag med nära anknytning till materialforskning som har behov av din kompetens.

I senare delen av utbildningen ges du stora möjligheter att fördjupa dig i ett eller flera av materialvetenskapens många områden, till exempel:

 • mikro- och nanoteknik
 • tunna filmer
 • biomaterial
 • 3D-printning
 • datorbaserad materialmodellering.
Du får en fördjupad förståelse för materialens koppling till sina tillämpningar och får kunskaper som är direkt användbara både i näringslivet och forskarvärlden.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete där du får tillämpa dina kunskaper. Examensarbetet görs i samarbete med näringslivet eller med en forskargrupp vid universitetet och leder ofta till en första anställning eller en forskarutbildning.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Undervisningsformerna varierar. För att lära dig teori kommer du att lyssna på föreläsningar, gå igenom räkneuppgifter på lektioner samt läsa och räkna på egen hand, allt i den mån du känner att du behöver. För att lära dig mer praktiska färdigheter, t ex att förstå en analysmetod, är laborationer en mycket viktig del av utbildningen. Merparten av kurserna det sista året bedrivs i projektform vilket leder till att du lär dig projektmetodik och får god vana av att arbeta inom projekt samt projektledning.

Kurslitteraturen är till största delen på engelska medan undervisningsspråket kan vara svenska eller engelska. Skriftlig tentamen (prov) är den vanligaste examinationsformen. I många kurser finns också obligatoriska laborationer och projekt.

Studera utomlands

Du kan välja att läsa vissa delar av utbildningen utomlands. Utlandsstudier sker oftast under år fyra och du får värdefulla erfarenheter som gör dig ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Uppsala universitet har avtal med fler än 400 utländska universitet i Europa, Mellanöstern, Nordamerika, Sydamerika, Sydafrika, Asien, Australien och Nya Zeeland.

Karriär

Som civilingenjör i teknisk fysik med materialvetenskap har du en god arbetsmarknad, både i Sverige och internationellt, med många möjliga karriärvägar. Nio av tio som går ut programmet har hittat ett utbildningsrelevant jobb inom ett år och många får jobb där de utförde sitt examensarbete.

Framtidens material
Det händer mycket inom materialområdet och utvecklingen går snabbt framåt. Tvådimensionella och billiga material som t ex grafen kan ersätta dyra sällsynta jordartsmetaller i elektroniska komponenter och på sikt revolutionera elektronikindustrin. Solceller byggda av billiga polymerer tar tillvara allt mer av solstrålarnas energiinnehåll och ny billig teknik att lagra el har tagit steget ut från laboratoriet. Nya biomaterial fortsätter att utvecklas som till exempel artificiell hud och återskapande av olika mänskliga vävnader. Med skogen som en stor materialresurs utvecklas nya material med många användningsområden. Digitaliseringen når även materialbranschen där man börjat experimentera med inbyggda sensorer som ger information om materialen och konstruktionerna.

Efter utbildningen
Efter att ha läst teknisk fysik med materialvetenskap får du en djupare förståelse för material och kemi än vad andra program i teknisk fysik ger. Nästan alla teknikföretag behöver materialvetare. Arbetsgivare finns i alla branscher där material är viktiga. Efter utbildningen kan du komma att jobba på företag som arbetar med till exempel medicinska tillämpningar, elektronik, energilagring, energigenerering eller sensorer. Även bygg-, fordon-, verkstads- och förpackningsindustrin är stora arbetsgivare. Du kan till exempel arbeta med:

 • framställning och utveckling av material
 • forskning
 • produktutveckling
 • livscykelanalyser
 • innovativ affärsutveckling.
Teknikföretag behöver materialkunniga ingenjörer i många olika roller, inte sällan i ledande befattning. Du kan jobba som forskare och specialist eller som en civilingenjör med brett kunnande. Du kan jobba med tillämpningen eller helheten, t ex som projektledare. Utöver expertkunskaper ger programmet dig en bred ingenjörsutbildning som öppnar för karriärmöjligheter även inom andra områden på företag och organisationer.

Exempel på arbetsgivare i Sverige som är i behov av materialvetare:
 • Sandvik
 • Siemens
 • ABB
 • Vattenfall
 • SCA
 • Combitech
 • Silex Microsystems
 • Thermo Fisher
 • SECO Tools
 • Scania
Det finns också mängder av högteknologiska företag specialiserade just på att använda avancerade material i sina produkter. Läs mer om ingenjörsyrket

Karriärer för tidigare studenter
 • 94% har utbildningsrelevant anställning ett år efter examen.
 • 75% fick jobb under eller inom tre månader efter examen
 • 61% jobbar inom industri- och tillverkningsbranschen, 19% inom forskning, utveckling och utbildning och 8% arbetar som tekniska konsulter.
Se fullständig statistik från undersökning av tidigare studenter.

Lyssna på ett Zoom-samtal med två tidigare studenter där de berättar om sina karriärvägar efter studierna

Forska inom material
Vill du specialisera dig ytterligare kan du fortsätta med en forskarutbildning. Forskarutbildningen är en avlönad tjänst som leder till doktorsexamen. Efter avklarad forskarutbildning kan man välja att forska vidare inom akademin eller på ett företag.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Bilden överst på sidan visar en 3D-printad diamantkomposit utvecklad av Sandvik Additive Manufacturing.

Behörighet och anmälan

Om du saknar behörigheten kan du läsa Tekniskt-naturvetenskapligt basår som ger dig både den behörighet du behöver och en reserverad plats på programmet.

Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap

300 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P1508 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4/Matematik E

Urval: Betyg (66 %) - Högskoleprov (34 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 725000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Studievägledare Johannes Sjöholm

studievagledare-q@uadm.uu.se

018-471 77 04

Studentservice på Ångström

Ångströmlaboratoriet, hus 10, plan 0, Uppsala

018-471 31 03

Programstart och registrering

Information om ditt upprop och annan viktig information hittar du på vår sida för nya studenter.