Examensarbeten vid institutionen för fysik och astronomi

Examensarbete kan göras på kandidatnivå eller masternivå inom institutionens olika forskningsområden, som du ser nedan.

Examensarbeten på kandidatnivå

Arbetsgång för examensarbete C, Kandidat

Examensarbeten på masternivå

Arbetsgång för examensarbete E, Master

EXAMENSARBETEN PÅ Civilingenjörsprogrammen

Arbetsgång för examensarbete, civilingenjörsutbildningar

Om du vill göra ditt examensarbete externt hos ett företag, på en myndighet eller på en annan institution kan du kontakta koordinatorn för examensarbeten eller studievägledaren för mer information om förutsättningar och krav.

Ansökan om examen

När du är klar med ditt examensarbete kan du sedan ansöka om examen.

Kontakt Examensarbeten

Matthias Weiszflog
Koordinator för examensarbeten inom fysik, kandidatnivå
Rum: Å12166
Tel: 018-471 3051

Andreas Korn
Examinator för examensarbeten, masternivå

Har du frågor kan du även kontakta studievägledarna.