Projektförslag kandidatprogram i fysik

Hur kan det vara så svårt att öppna frysen? Nedkylning av fuktig luft

Inledning

Varför är det svårare att öppna dörren till frysen andra gången? En del av förklaringen är att vi släpper in varm luft när vi öppnar dörren första gången. När dörren stängs kyls luften ner, varvid trycket minskar. När luften är fuktig kan vi dessutom få kondensation av vattenångan, vilket leder till ytterligare tryckminskning. Först efter en längre tid har mer luft läckt in i frysen och trycken utjämnats.

Projektbeskrivning

Projektet består av en teoretisk och en laborativ del. I den teoretiska delen får du beräkna det termodynamiska tillståndet för luften i frysen efter nedkylning som funktion av olika randvillkor, som t.ex. temperaturen i och utanför frysen eller luftfuktigheten. Utifrån dina resultat ska du sedan utveckla en labbuppställning och genomföra mätningar vid varierande randvillkor. Slutligen ska du, med hjälp av din mätutrustning, uppskatta hur mycket kondensvatten (eller -is) som bildas i en frys varje gång vi öppnar dörren.

Tid

Projektet kan påbörjas snarast.

Handledare

Projektet handleds av Inga Goetz och Matthias Weiszflog. Kontakta dem gärna om du är intresserad, så berättar de mer.

Luft i frysen

Senast uppdaterad: 2021-11-25