Stöd och service

Studievägledning

All studievägledning sker för tillfället på distans. Kontakta aktuell studievägledare för mer information.

Rabab Elkarib
Studievägledare i fysik och astronomi

studievagledare@physics.uu.se
​Rum: Å80406
Tel: 018-471 3521, 018-471 3245

Tidsbokning för studievägledning

Andreas Korn
Studievägledare Masterprogrammet i fysik

Elke Täuber
Studievägledare tekniskt-naturvetenskapligt basår
Tel: 018-471 3521
​Rum: Å80406
basarsvagledning@physics.uu.se

Gabriella Widenfalk
Studievägledare tekniskt-naturvetenskapligt basår
Tel: 018-471 7614
Rum:
basarsvagledning@physics.uu.se

Tidsbokning för studievägledning

Utlandsstudier

Du som studerar vid Uppsala universitet och vill studera utomlands under en termin eller ett läsår kan söka stipendium via Erasmus. Du ansöker via den institution som har avtal och utbyte med den institution eller det universitet utomlands som du vill studera vid. Institutionen för fysik och astronomi har avtal med universitet i Belgien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Schweiz och Österrike.

Om du vill läsa vid ett universitet eller institution som institutionen för fysik och astronomi inte har ett avtal med kan det finnas en möjlighet att ansöka via en annan institution.

Läs om utlandsstudier

jordglob

Särskilt stöd

Behöver du särskilt stöd i dina studier finns det möjlighet att få det både inom och utanför universitetet. Det gäller för dig som har ett funktionshinder, men dokumenterade läs- och skrivsvårigheter eller andra behov.

Läs mer om särskilt stöd

Senast uppdaterad: 2021-06-30