Anmälan

Alla måste anmäla sig till kurser, även programstudenter

Som student vid ett program inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten måste du i tid anmäla dig till samtliga kurser inom programmet. Det gäller även obligatoriska kurser och kurser med platsgaranti. Du måste även svara på ditt antagningsbesked i tid. Anmälan görs på antagning.se, se instruktion längre ner på denna sida.

Sista anmälningsdag

  • Höstterminens kurser och program 15 april
  • Vårterminens kurser och program 15 oktober
  • Sommarkurser 15 mars  

Kursval

Som programstudent är det viktigt att hålla sig uppdaterad om programmets studieplan. Där finns den rekommenderade studiegången presenterad och även information om eventuella obligatoriska kurser. När man börjar göra egna val på sitt program är det alltid bra att stämma av mot de examenskrav som finns. Läs mer under ”Planera din examen”.

Kursutbud

Universitetets utbud av program och fristående kurser

Kurser som endast ges inom program hittar du i Studentportalen (sökfunktion längst ner på sidan, resultatet ger dig även svar på när kursen ges), genom sökmotorn för kursplaner eller via kursplanelänkarna från studieplanen på det/de program kursen ges inom.

Den programansvariga avgör om kursen kan införas inom examenskravet för en teknisk yrkesexamen.

Platsgaranti

Som programstudent har du platsgaranti på obligatoriska kurser enligt programmets studieplan under förutsättning att du söker dem som programkurser inom rätt tid, är behörig och tackar ja. 

Kurser utanför teknisk- naturvetenskaplig fakultet

Utanför teknisk-naturvetenskaplig fakultet kan du, utöver kurserna i din studieplan, söka kurserna inom Företagsekonomi  A* samt Engelska för studenter inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet (5EN360) som programstudent. Det finns ingen platsgaranti men det blir lättare att komma in på kurserna. Totalt är det tillåtet att läsa 30 hp av dessa som programstudent. Du kan även söka vad du vill som fristående kurs och på det sättet ta del av det breda universitetet.

*2FE032 Ekonomi, redovisning och analys, 2FE014 Marknad och organisation, 2FE150 Marknadsföring och organisation I, 2FE155 Redovisning, 2FE156 Kalkylering.

Hur många kurser kan man antas till?

På universitetets gemensamma sida om anmälan hittar du information om hur många kurser du kan bli antagen till.

Så här anmäler du dig till kurs 

Alla utbildningar vid universitet och högskolor anmäls i en och samma anmälan via www.antagning.se. Man kan anmäla sig där oavsett om man vill söka till utbildningsprogram, fristående kurser eller kurser inom program.

Undantag:

  • vid omregistrering - kontakta studentservice
  • till vissa kurser - det framgår då av kurssidan i utbildningskatalogen. Dessa kurser söker du direkt hos kursansvarig institution. Kontakta studentservice.
  • om du haft studieuppehåll i mer än ett år  - kontakta din studievägledare
  • om du har skyddade personuppgifter - gör då en skriftlig ansökan – information hittar du på antagning.se

Så här gör du för att söka kurser via antagning.se:

Steg 1: Logga in
Du som redan är student vid Uppsala universitet och sedan tidigare har ett konto på studera.nu behöver inte skapa något nytt konto på antagning.se utan du loggar in med ditt befintliga studentkonto (UpUnet-S-konto). På inloggningssidan väljer du UU i en rullgardinsmeny. Om du är ny student måste du istället skapa ett konto.

Steg 2: Hitta kurserna
Därefter går du till "Hitta utbildning". Sök fram önskade kurser via kursnamn eller anmälningskod och lägg till i din "korg".  Tips! Det är lätt hänt att man söker fel variant av en kurs, om man letar fram den på sitt namn. Samma kurs kanske ges flera gånger per termin nämligen, men bara en av dem är i så fall avsedd för ditt program. Dessutom kan man råka söka en helt annat kurs med liknande namn. Sök på kursens anmälningskod istället!

Du som går civil- eller högskoleingenjörsprogram hittar anmälningskoder till dina programkurser i studiehandboken på webben.

Du som går kandidat- och masterprogram hittar kurskod till dina programkurser i studieplanen och söker sen på den i utbildningskatalogen för att hitta anmälningskod.

Om du vill söka andra kurser inom ditt program än de som finns med bland programkurserna i listan, tittar du i utbildningskatalogen för att hitta namn el anmälningskod på önskad kurs.


Sen anmälan

På universitetets gemensamma studentsidor hittar du information om sen anmälan
 

Antagning

Vad händer efter anmälan?

Information om vad som händer efter anmälan hittar du  på universitetets gemensamma sida om anmälan steg för steg. 

Vad gör man om man glömt svara JA

De kurser som har platser kvar öppnar upp för sen anmälan. Om kursen inte öppnar är det försent att anmäla sig. Om du inte hittar din programkurs på antagning.se, kolla först att du loggat in på rätt sätt – via rullisten under ”Är du redan student” så att du vidarebefordras och loggar in med ditt UpUnet-S-konto. Hittar du trots detta inte en programkurs kontakta studievägledaren för ditt program.

Antagen med villkor

Är du inte behörig till en kurs blir du inte antagen. Om bedömningen görs att du kommer att hinna bli behörig innan kursstart, blir du antagen med villkor. Principen är då att man vid kursstart ska kunna uppvisa att man är behörig för att kunna ta sin plats i anspråk.

Omregistrering

Kurser som man varit registrerad på tidigare går ej att söka igen på antagning.se. Istället kan man bli omregistrerad i mån av plats. Kontakta kurskansliet på kursansvarig institution. 

Anstånd om att skjuta fram studiestarten

Information om anstånd för att skjuta fram studiestarten hittar du på universitetets gemensamma sida "Efter anmälan"

Registering

Har du blivit antagen till en kurs ska du registrera dig på institutionen. Det är obligatoriskt, antingen genom webbregistrering och/eller personligen på institutionen annars förlorar du din plats. Information om hur registrering sker finns på antagningsbesked 2. Du som har studentkonto vid Uppsala universitet kommer åt registreringen och informationen via Ladok. Registrerar du dig på en kurs innebär det en avsikt att gå kursen den terminen. Någon rätt att gå kursen vid ett senare tillfälle finns inte.

Observera att en webbregistrering likt ett fysiskt upprop bara är en bekräftelse av att du vill gå kursen. Registrering i dess absoluta bemärkelse görs först därefter av en kursadministratör i studentregistret och det kan vara en viss tidsfördröjning däremellan. Några institutioner kräver närvaro vid fysiskt upprop innan registrering görs.

Antagen med villkor

Se information om antagning med villkor i Ladok.

Reservantagen

Se information om reservantagning i Ladok.

Avregistrering

Om du inom tre veckor efter kursstart avbryter studierna på kursen ska du meddela institutionen. Du blir då avregistrerad och får möjlighet att söka kursen igen vid ett senare tillfälle.