Studievägledning

All studievägledning sker för tillfället på distans. Kontakta aktuell studievägledare för mer information.

Rabab Elkarib
Studievägledare i fysik och astronomi

studievagledare@physics.uu.se
​Rum: Å80406
Tel: 018-471 3521, 018-471 3245

Tidsbokning för studievägledning

Andreas Korn
Studievägledare Masterprogrammet i fysik

Elke Täuber
Studievägledare tekniskt-naturvetenskapligt basår
Tel: 018-471 3521
​Rum: Å80406
basarsvagledning@physics.uu.se

Tidsbokning för studievägledning