Repetitionskurser i fysik 2020

  • Datum:
  • Plats: Online
  • Föreläsare: Susanne Mirbt
  • Arrangör: Institutionen för fysik och astronomi
  • Kontaktperson: Susanne Mirbt
  • Utbildning

Institutionen för fysik och astronomi ger ett antal repetitionskurser för de som har missat ordinarie tentamen. Repetitionskurserna erbjuds veckorna innan omtentamina i augusti 2020 i anpassade former för att undvika smittspridning av covid-19.

Varje vecka presenteras problem som lämnas in och läraren diskuterar lösningen via Zoom med registrerade studenter. Repetitionskurser ges för kurserna:

1FA105 - Mekanik baskurs 

1FA602 - Mekanik KF, första delen

Startdatum 22 juni, slutdatum 31 juli. Kursen ges online via Zoom på söndagar kl.11:00 och/eller måndagar kl.17:00.

Anmälan

Intresserade studenter kan anmäla sig via epost till susanne.mirbt@physics.uu.se och får då Zoomlänk och ytterligare information.