South Africa - Sweden University Forum 2020

Välkommen till 2020 års South Africa-Sweden University Forum (SASUF). SASUF är ett projekt där svenska och sydafrikanska lärosäten samlas kring hållbarhetsutmaningar. Årets upplaga av forumet sker digitalt.

SASUF är ett partnerskap mellan 37 svenska och sydafrikanska universitet och syftar till att stärka samarbetet mellan länderna kring forskning, utbildning och innovation.

Den 23-27 november kommer forskare, studenter och universitetsledare att samlas i digital form för att diskutera hållbarhetsutmaningar.

Huvudpunkten under årets program är att forskare och studenter kommer träffas under sex olika teman med anknytning till utmaningarna i Agenda 2030: klimat, utbildning, hälsosystem, hållbara samhällen, hållbara städer och IT-säkerhet.

Seminarierna syftar till att stimulera tvärvetenskapliga samarbeten både på individuell och organisatorisk nivå, med det gemensamma intresset att stärka banden inom forskning, utbildning och innovation. Flera seminarier organiseras av och för studenter.

Registrera dig senast 20 november för att delta!

SASUF:s webbplats

SASUF på Facebook