Nanomat - utbytesprogram i materialfysik på masternivå

Som student på masterprogrammet i Materialfysik vid Uppsala universitet har du möjlighet att få en dubbel eller trippel masterexamen vid två andra mycket kända universitet i Europa genom att söka till masterprogrammet Nanomat. Nanomat ger dig möjlighet att besöka och studera vid Universitet Pierre et Marie Curie Sorbonne i Paris, (UPMC, Frankrike) och Universitetet i Antwerpen (UA, Belgien).

UPMC (Frankrike), UA (Belgien) och Uppsala universitet (UU) har etablerat ett gemensamt masterprogram i nanofysik och materialvetenskap som kan leda till ”Master of Science in Physics” vid UA och/eller ”Master of Science” vid UU och/eller ”Master Physique et Applications” vid UPMC. Nanomat masterprogram ger grunden för en vetenskaplig karriär inom nanovetenskap och nya material genom en unik internationell erfarenhet. Programmet gör det möjligt för en framtida karriär på forsknings- och utvecklingsavdelningar hos företag och myndigheter.

Studentaktiviteter inom Nanomat

Studenterna kommer att kunna delta i kurser och utveckla forskningsprojekt vid UU, UA och UPMC och kunna tillgodoräkna sig alla akademiska poäng till från de olika lärosätena i sin examen.

Om Universitetet Pierre et Marie Curie (UPMC, Sorbonne), Paris
Universitetet Pierre et Marie Curie (UPMC) är ett av de största universiteten inom naturvetenskap och medicin i Frankrike och i Europa. UPMC har utmärkta förutsättningar för grundforskning med 4000 forskare och lärare, 180 laboratorier och cirka 30 000 studenter inklusive 8000 doktorander. Att handleda studenter är kärnan i mastersystemet och det garanterar en hög kvalitet på utbildningen. Omkring 500 studenter tar varje år Masterexamen i Fysik och Tillämpningar och har ett brett utbud av kurser och projektarbetet att välja bland, såväl i forsknings- som industrilaboratorier.

Om universitetet i Antwerpen
Universitetet i Antwerpen är det tredje största universitetet i den flamländska regionen i Belgien och erbjuder kurser inom samtliga akademiska discipliner. Den naturvetenskapliga fakulteten är den tredje största i regionen, där institutionen för fysik är en av de mest välrenommerade vid fakulteten med välkända forskare med hög vetenskaplig kompetens. På institutionen finns en stor kompetens inom matematisk fysik, beräkningsfysik, elektronmikroskopi och spektroskopi. Institutionen har tidigare organiserat ett ettårigt ”master-efter-masterprogram” i nanofysik (sedan 2001, med mer än 70 studenter), som nu integreras i det nuvarande Nanomatprogrammet.

Ansökan

För att kunna söka till Nanomatprogrammet, ska du vara antagen som student på masterprogrammet i materialfysik vid institutionen för fysik och astronomi vid UU. Sök till Nanomat-programmet genom att skicka ett motivationsbrev till Uppsala universitets lokala Nanomatsamordnare Carla Puglia (carla.puglia@physics.uu.se) samt till institutionens masterkoordinator Andreas Korn (mastercoordinator@physics.uu.se). De som antas till programmet får möjligheten att studera utomlands, på UPMC (i Paris, Frankrike) och/eller vid UA (Belgien) under en period av en eller två hela akademiska terminer från våren 2018.

Studenternas mobilitet kan stödjas av Erasmus+ stipendium. Observera att du kan söka till Nanomat även om du läser andra året på masterprogrammet i materialfysik. Kontakta Carla Puglia för mer information.

Ansökningstid för studenterna som redan är registrerade vid UU, är den 20 September för att ansluta sig till programmet på hösten eller vårterminen och den 15 Februari för antagning under hösten. Beslutet kommer att meddelas i början av Oktober respektive i slutet av Februari. Observera att efter antagningen till Nanomat programmet måste du söka  Erasmus + utbytes stipendium för den termin du planerar att studera utomlands, i Paris eller i Antwerpen. Håll utsikt efter Erasmus+ ansökan på: https://www.physics.uu.se/utbildning/student/utlandsstudier/

Läs mer om programmet på Nanomats egen hemsida

Senast uppdaterad: 2022-06-07